TVC TAKY

FINAL TVC. [XUẤT HIỆN NHÂN VẬT MỚI VÔ CÙNG DỄ THƯƠNG ĐỐN TIM KHÁN GIẢ ] 💨[Xuất hiện nhân vật mới vô cùng dễ thương…

View More TVC TAKY

MV CA NHẠC

Mountaint full 3D & VFX for MV “Trong” LamThao – DXhip – HeSaker – Ekip Ailent-Studio. Composition: DXhip Lighting- Render : LamThao rigging Animation: HeSaker…

View More MV CA NHẠC