Lookdev Tool


Lookdev tool do DXhip viết trên nền tảng Python, tool được tác giả sử dụng thường xuyên trong công việc Dev Scence các dự án của Stormvn, là cánh tay đắc lực giúp tăng tốc độ lên gấp nhiều lần.
Plugin chạy trên sofware Maya.
Cách cài đặt cũng đơn giản, chỉ cần Extract file nằm ở ổ C:/Lookdev
sau mở trình maya lên và load shelf chọn shelf có sẵn ở đường dẫn C:/Lookdev/shelves/shelf_LookDev.mel

Download for free Here >>https://gumroad.com/l/OKCfw

VDBMeshTool

VDBMeshTool được tạo bởi DXHip “DungTQ” Tool hỗ trợ build mesh các thao tác nhanh chóng, hỗ trợ công việc tạo Background, water, ocean…vv..

Plugin được cài đặt trên Maya từ 2018-2020. Hiện tại đang được tải miễn phí trên Gumroad link tải tại Đây

Download for free Here >>VDBMeshTool v1.03 (for Maya) (gumroad.com)