Lookdev Tool


Lookdev tool do DXhip viết trên nền tảng Python, tool được tác giả sử dụng thường xuyên trong công việc Dev Scence các dự án của Stormvn, là cánh tay đắc lực giúp tăng tốc độ lên gấp nhiều lần.
Plugin chạy trên sofware Maya.
Cách cài đặt cũng đơn giản, chỉ cần Extract file nằm ở ổ C:/Lookdev
sau mở trình maya lên và load shelf chọn shelf có sẵn ở đường dẫn C:/Lookdev/shelves/shelf_LookDev.mel

Download for free Here >>https://gumroad.com/l/OKCfw