TVC Cờ Tướng ZingPlay

stormvn

 

Khung cảnh được dựng 3D proxy Redshift in MAYA.

  • Modeling: DXhip
  • Animation: DXhip
  • Lighting- Rendering(Lookdev) : DXhip
  • Composition: DXhip

STORM-VN