TVC TAKY

stormvn

 

TVC Bột chiên tẩm ướp, sự kết hợp giữa người và nhân vật hoạt hình 3D

Sofware hỗ trợ: Autodesk Maya, Xparticle C4d, Redshift render, After effects.

  • TVC “TAKY”
  • Modeling: HeSaker
  • Simulation: DXhip
  • Lighting- Render(LookDev): DXhip
  • Composition: DXhip

STORM-VN